Groningen

Hoendiep 1
3e etage
9718 TA Groningen

Postadres
Max Ernst GGZ
Postbus 2051

6802 CB Arnhem

onze vacatures

Teamsamenstelling

Team Volwassenen

  • 1 psychiater
  • 1 verpleegkundig specialist
  • 4 basispsychologen
  • 2 GZ-psychologen

Voor volwassenen is er de volgende groep:

  • Depressiegroep

Even voorstellen

Nynke Dijkema
“Sinds maart 2006 werk ik als psychiater. Ik heb veel ervaring binnen de ouderenpsychiatrie. Sinds een aantal jaren behandel ik ook volwassenen. Wat ik het belangrijkste en het leukste vind van mijn werk is het contact met de cliënt. Dat doe ik door goed te luisteren, veel te vragen en de cliënt ook de kans te geven om mij te leren kennen!”

Jetske Muller, GZ-psycholoog
“Ik ben sinds 2009 werkzaam binnen de GGZ en werk sinds 2013 bij Max-Ernst GGZ als GZ-psycholoog. In mijn behandelingen maak ik voornamelijk gebruik van de technieken van de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Wanneer er sprake is van een bepaalde vorm van traumatisering pas ik EMDR toe, ook zie ik de meerwaarde van de bredere inzet van deze bijzondere methode die verandering kan brengen in de gevoelsbeleving. Maar boven alles vind ik een cliëntgerichte houding, een veilige plek bieden waarbinnen de cliënt naar zichzelf kan gaan kijken en van daaruit zich kan gaan ontwikkelen, de essentie in de behandeling.”

Jacqueline Tolhoek, GZ-psycholoog
“Ik werk sinds februari 2018 als GZ-psycholoog en EMDR-therapeut bij Max-Ernst in Groningen. Tevens ben ik opgeleid als Mindfulness- en Compassietrainer. Daarnaast heb ik interesse in de nieuwste stroming binnen de gedragstherapie, ACT. In mijn werk ben ik gericht op de positieve eigenschappen en mogelijkheden van cliënten - op dat wat wél werkt en verder uitgebouwd kan worden. Ik vind het daarbij belangrijk om naast de persoon te staan en samen te werken aan verbetering. Enthousiast ben ik ook over het gebruik van EHealth binnen de behandelingen.”

Aletta Bron, psycholoog
“Ik ben al een aantal jaren werkzaam binnen de GGZ en werk sinds 2018 met veel plezier bij Max Ernst. We zijn een goed draaiend team en hebben oog voor elkaar en de behoeftes van de cliënt. Binnen de behandeling maak ik, in afstemming met de cliënt, gebruik van technieken die op dat moment het beste aansluiten bij de behoefte van de cliënt. Ik heb CGT-technieken, ACT-technieken en EMDR in mijn gereedschapskist zitten. Maar het allerbelangrijkste binnen de behandeling vind ik dat het contact goed moet voelen. Dat iemand echt het gevoel heeft dat er naar hem of haar wordt geluisterd, zich veilig en vertrouwd voelt om zijn of haar verhaal te doen en zo aan de slag te kunnen met zijn of haar hulpvragen. “

Mirjam van Hijum, psycholoog
“Sinds 2004 ben ik werkzaam binnen de GGZ , en sinds november 2017 werk ik met veel plezier bij Max Ernst GGZ. Binnen de behandeling ben ik vooral gericht op goed contact met mijn cliënt en probeer ik af te stemmen op wat iemand beweegt, aanspreekt en nodig heeft. Waar het misschien vooral om gaat is het samen verkennen en ontdekken van wat er zich afspeelt in iemands binnenwereld. Hierbij kunnen ook thema’s als zingeving en existentiële vragen aan bod komen. Qua methodiek maak ik met name gebruik van elementen uit de ACT en de Schematherapie. Eigenlijk gaat het er vooral om in een therapieproces jezelf beter te leren kennen , patronen te ontdekken, je zelfzorg verder te ontwikkelen, en je eigen waarden te ontdekken. Samen met Aletta Bron begeleid ik de depressiegroep op de vrijdagmiddag. Hierin is vooral de onderlinge herkenning en uitwisseling van belang, dit geeft vaak veel steun en werkt vaak helend.”

Erica Overbeeke, systeemtherapeut en SPV
“Ik werk vanaf het ontstaan in 2006 bij Max Ernst GGZ als behandelaar. De psychische problemen behandel ik vanuit de context waarin de cliënt leeft. Daarin kan je denken aan de invloed van de levensloop, de relaties en hoe je een meer functionele positie met de anderen kan innemen. Het belangrijkste instrument vind ik een goede behandelrelatie”

Mundy van Dalen, psycholoog
“Na omzwervingen als relatiebemiddelaar, neurofeedback-therapeut en POH-GGZ werk ik sinds januari 2019 bij Max-Ernst GGZ als psycholoog. Een eclectische insteek spreekt mij erg aan waarbij de (cliëntgerichte) behandelrelatie in mijn ogen een cruciale rol speelt. In geloof in jezelf inzetten als instrument en het zorgvuldig afstemmen en inspelen op de cliënt waardoor mensen ruimte en veiligheid ervaren om naar zichzelf te kijken, bewust te kunnen worden van patronen, deze durven te doorbreken en nieuwe kanten te ontdekken. Binnen de behandeling maak ik gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie, ACT en Schematherapie.”

Wendy Wobbes, psycholoog
“In mijn werk als psycholoog ben ik geïnteresseerd in de persoon die ik voor mij zie. Ik werk transparant en op basis van bewezen effectieve behandelmethoden, waaronder cognitieve gedragstherapie. Naast behandelingen van angst- en stemmingsstoornissen middels een combinatie van maatwerk en protocol, werk ik ook transdiagnostisch en ben ik bedreven in het verbeteren van het zelfbeeld van de cliënt middels COMET (Competitive Memory Training). Daarnaast vind ik het van belang dat we binnen de behandeling samen keuzes maken zodat de cliënt eigenaar wordt van zijn/haar eigen therapie.”

Foto van Frank de Baar

Direct contact

Meer weten? Neem direct contact op met Frank de Baar.

Volg Max Ernst GGZ

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.